29.05.2012

Wydruk Paragonu:
Dodaliśmy możliwość wydruku paragonu, jako uproszczonego dokumentu przychodowego. Dodatkowo dodaliśmy możliwość nadawania numeru temu dokumentowi w sposób ręczny lub automatyczny.