Polityka bezpieczeństwa

W serwisie biurowdomu.pl kładziemy szczególny nacisk na kwestię polityki bezpieczeństwa i jesteśmy w pełni świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności. Nasi klienci powierzając nam informacje dotyczące ich działalności gospodarczej mogą być całkowicie spokojni o bezpieczeństwo swoich danych. Szereg zabezpieczeń zapobiega przed uzyskaniem jakichkolwiek danych przez osoby trzecie bez zgody właściciela. System ochrony opiera się na trzech głównych filarach.

  • Autoryzacja dostępu – Identyfikacja użytkowników odbywa się poprzez podanie unikatowego loginu i powiązanego z nim hasła. Dane te podawane są podczas rejestracji w serwisie. Hasło musi spełniać szczególne warunki bezpieczeństwa i przechowywane jest w postaci zaszyfrowanej. Użytkownik w każdej chwili może dokonywać zmiany swego hasła. Serwis biurowdomu.pl posiada mechanizmy blokowania dostępu do konta po trzykrotnym błędnym podaniu hasła oraz odzyskiwania zapomnianego hasła.
  • Szyfrowanie danych – Podczas pracy z serwisem biurowdomu.pl wszystkie dane, począwszy od rejestracji i logowania, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Do tak zwanego bezpiecznego połączenia, wykorzystywany jest szyfrowany kanał transmisji SSL, łatwo rozpoznawany po charakterystycznym https:// na początku adresu. Standard ten praktycznie uniemożliwia przejęcie danych przesyłanych podczas komunikacji z serwisem.
  • Archiwizacja danych – Kopie zapasowe danych wykonywane są codziennie i w postaci zaszyfrowanej przechowywane w dwóch osobnych lokalizacjach. Zapobiega to utracie danych w przypadku uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia serwera głównego.

Dzięki temu dane przechowywane w naszym serwisie są całkowicie bezpieczne. Użytkownicy nie muszą obawiać się wirusów komputerowych, hakerów, kradzieży, pożarów ani awarii swoich komputerów, w wyniku działania których byliby narażeni na utratę cennych danych.