Funkcje

Fakturowanie (wystawianie faktur VAT)

Szeroki wachlarz dokumentów: faktury zakupu i sprzedaży, faktury VAT, rachunki zakupu i sprzedaży, paragony, dokumenty wewnętrzne, wyciągi bankowe. Szybkie generowanie, drukowanie na podstawie różnych szablonów, automatyczne uwzględnianie w ewidencjach.

Zestawienie roczne

Roczne podsumowania przychodów i kosztów.
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

Automatyczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów.

Księga przychodów i rozchodów

Automatyczna ewidencja przychodów i kosztów na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów, ewidencji przebiegu pojazdu oraz amortyzacji środków trwałych.

Ewidencja przebiegu pojazdów

Prowadzenie ewidencji wyjazdów (tak zwanej kilometrówki) dla dowolnej ilości samochodów. Automatyczne uwzględnianie limitów kosztów wynikających z ewidenacji w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Katalog kontrahentów i kontaktów

Katalogowanie podstawowych danych o kontrahentach i informacjach kontaktawych. Skatalogowani kontrahenci mogą być szybko wybrani podczas edycji dokumentów.

Ewidencja wyposażenia

Prowadzenie pełnej ewidencji wyposażenia na podstawie wprowadzonych dokumentów lub dodanych ręcznie przez użytkownika.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencjonowanie środków trwałych wraz z możliwością dynamicznego wyliczania amortyzacji. Automtyczne uwzględnianie rat w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Remanenty

Remanenty, czyli spisy z natury, wraz z automatycznym uwzględnianiem ich w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz podczas wyliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Deklaracje VAT

Szybkie wyliczanie podatku VAT w systemie miesięcznym lub kwartalnym oraz drukowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Zaliczki podatkowe

Szybkie obliczanie miesięcznych zaliczek podatku według skali podatkowej lub liniowej.

Katalog towarów

Katalog towarów i usług pozwala na błyskawiczne dodawanie noowych pozycji w dokumentach.

Katalog wyjazdów

Najczęstsze rodzaje wyjazdów służbowych pozwalające na proste dodawanie kolejnych wyjazdów w Ewidencji Przebiegu Pojazdu.

Zarządzanie składkami ZUS

Składki są automatycznie dodawane w kolejnych miesiącach i brane pod uwagę podczas obliczania podatku. Możliwość dowolnego określenia płaconych składek ZUS oraz ich wysokości.

E-deklaracje

Wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K drogą elektroniczną i pobieranie potwierdzenia wysłania UPO.

Deklaracje JPK

Wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji JPK_VAT i JPK_PKPIR, a także pobieranie potwierdzenia UPO.

Szablony wydruków

Możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu drukowanych dokumentów. Do wyboru jest kilka ciekawych szablonów i styli.

Podręczna pomoc

Domyślna pomoc dostępna w każdym miejscu serwisu dokładnie przedstawiająca możliwości i zasady korzystania.

Nowe stawki VAT

System obsługuje zarówno stare jak i nowe stawki VAT (23%, 8% i 5%), zależnie od daty wystawienia dokumentu.

Personalizacja serwisu

Wygląd samego serwisu może być dostosowany zależnie od potrzeb użytkownika. Możliwość ukrycia nieużywanych modułów i dokumentów.

Ewidencja stanów magazynowych

Automatyczna ewidencja stanów magazynowych na podstawie dokumentów księgowych i/lub dokumentów magazynowych PZ i WZ, a także ewidencja obrotu twowarami pozwalająca prześledzić listę dokumentów w jakich wybrany towar był używany.

Ewidencja umów o dzieło

Ewidencja oraz automatyczne rozliczanie osób zatrudnianych na umówy o dzieło. Możliwość wyboru 20% lub 50% stawki kosztów uzyskania. Wliczanie umów w koszty prowadzenia działalności na podstawie wprowadzanych rachunków. Automatyczne generowanie deklaracji PIT-11 dla poszczególnych pracowników zatrudnianych na umowę o dzieło oraz deklaracji PIT-4R podsumowującej cały rok.

Zawsze aktualne wskaźniki

Administracja serwisu stale dba o aktualność wielu wskaźników wpływających na prowadzenie działaności gospodarczej. Składki ZUS, progi podatkowe, stawki kilometrowe, a także nowe przepisy, są natychmiast wprowadzane do systemu co zapewnia jego stałą aktualność i zgodność z prawem.