19.07.2012

Nowy moduł Magazyn:
Od teraz system umożliwia prowadzenie ewidencji magazynowej towarów za pomocą dokumentów księgowych lub nowych dokumentów magazynowych PZ i WZ. W katalogu towarów możliwe jest określenie magazynowego kodu towaru, który może być wykorzystany w dokumentach na specjalnie utworzonej nowej zakładce. Dzięki temu zakupione lub sprzedane towary zostaną uwzględnione przy obliczaniu stanu magazynowego każdego z towarów.
Nowo dodana automatyczna ewidencja obrotu towarami pozwala dokładnie prześledzić dokumenty jakie operowały na danym towarze w konkretnie wybranym okresie czasu. Zestawienie takie można wydrukować i zachować w postaci papierowej.