10.01.2013

Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2013 obowiązują nowe stawki składek ZUS:
– emerytalna: 434,87 (93,70) zł
– renotwa: 178,22 (38,40) zł
– chorobowa: 54,58 (11,76) zł
– wypadkowa: 43,00 (9,26) zł
– zdrowotna: 261,73 (261,73) zł
– fundusz pracy: 54,58 (11,76) zł