27.04.2017

Nowe typy dokumentów:
Konsekwencją dodania dokumentów faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży VAT jest dodanie możliwości ich korygowania. Podobnie jak oryginały, korekty służą jedynie do ewidencję na potrzeby podatku VAT i nie są uwzględniane przy wyliczaniu podatku dochodowego.