6.10.2017

Pełna obsługa dostawy towaru, gdy płatnikiem VAT jest odbiorca
W kolumnie rodzaju, każdej pozycji dokumentów VAT dodano opcję 'nabywca podatnikiem’. W przypadku dokumentów zakupu opcja ta została rozbita na swie pozycje. Pierwsza dotyczy towarów i usług z listy ujętej w paragrafie 17 ust. 1 pkt 5, zaś druga pkt 7 lub 8. Na podstawie tych danych wypełniane są odpowiednio wydzielone w tym celu pozycje deklaracji VAT-7 i VAT-7K.