12.04.2017

Nowe typy dokumentów:
Do szerokiego wachlarza typów dokumentów dodaliśmy kolejne dwa: faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży VAT. Oba dokumenty służą jedynie do ewidencji na potrzeby podatku VAT i nie są uwzględniane przy wyliczaniu podatku dochodowego.