8.02.2017

Nowy dokument: Utarg dzienny VAT
Dokument ten pozwala na wprowadzanie przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej (nieudokumentowanej rachunkami czy fakturami) z uwzględnieniem stawek VAT.