23.08.2019

Nowy cerytfikat JPK
Moduł wysyłania deklaracji JPK został zaktualizowany o nowy certyfikat wprowadzony przez Ministerstwo. Dzięki temu bez problemu będzie można przekazać deklaracje JPK mimo zdecydowanie krótkiego czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.