17.09.2019

Nowa stawka PIT 17%
Od 01.10.2019 obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego dla przedziału podstawy obliczania podatku do 85 528 zł. W miesiącach poprzedzających zmienę, czyli od stycznia do września, obowiązuje nadal stawka 18%.