7.05.2019

Nowe parametry wydruku dokumentów
Opcjonalne drukowanie słów Oryginał/Kopia oraz podpisów. Opcje te dostęne są w menu Użytkownik -> Wydruki. Domyślnie opcje te są wyłączone, a więc pokazywanie ich wymaga wprowadzenia zmian w ustawieniach wydruków.