1.05.2014

Niestandardowe rozliczanie VAT:
W dokumentach VAT dodaliśmy zakładkę 'Rozliczanie VAT’, która pozwala na ręczne określenie rozliczanej kwoty VAT, a także wprowadzenie stosownych uwag słownych.
Pozwoli to obsłużyć sytuacje, w których nie jest możliwe rozliczanie całej kwoty VAT wynikającej z dokumentu. Domyślnie rozliczana kwota VAT będzie równa kwocie VAT z dokumentu, jednak nowa zakładka pozwoli na ręczne określenie wysokości tej kwoty, jaka w rzeczywistości ma być rozliczona.

Tego typu przypadki dotyczyć będą na przykład rozliczania VAT za użytkowanie prywatnego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie możliwe jest rozliczenie jedynie 50% kwoty VAT wynikajacej z dokumentu. By zautomatyzować tę operację, w katalogu samochodów możliwe jest określenie, czy VAT związany z wydatkami na dany pojazd ma być rozliczany w całości czy jedynie w połowie. Pamiętać należy, że do 1 lipca 2015 roku nie jest możliwe rozliczanie VAT za zakupione paliwo, a więc w pozycjach dotyczących paliwa konieczne jest ręczne wyzerowanie rozliczanej kwoty VAT. W pozostałych przypadkach system sam wyliczy procent rozliczanej kwoty VAT na podstawie pojazdu przypisanego do danego dokumentu i informacji o nim w katalogu pojazdów.