26.01.2015

Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2015 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
– emerytalna: 463,68 (102,48) zł
– renotwa: 190,03 (42,00) zł
– chorobowa: 58,20 (12,86) zł
– wypadkowa: 45,85 (10,13) zł
– zdrowotna: 279,41 (279,41) zł
– fundusz pracy: 58,20 (12,86) zł