8.11.2010

Nowy dokument: Utarg dzienny
Dokument ten pozwala na wprowadzanie przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej (nieudokumentowanej rachunkami czy fakturami).