30.11.2010

Nowy moduł: Umowy o dzieło
Moduł ten pozwala na automatyczne rozliczanie zawieranych z wykonawcami umów o dzieło oraz zbiorczych podsumowań zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnianych w ten sposób.