8.10.2020

Atrybuty dokumentów
Od 01.10.2020 obowiązuje dodatkowe oznaczanie niektórych dokumentów zakupu i sprzedaży specjalnymi atrybutami. Dane te można wprowadzać dla każdego dokumentu oddzielnie, a informacja ta nie jest widoczna na wydruku. Informacje te będą uwzględniana podczas składania deklaracji JPK_VAT.
Aktualny wykaz atrybutów dokumnetów sprzedaży:
– RO Dokument zbiorczy z kas fiskalnych
– FP Faktura do paragonu
– SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej
– EE Usługi telekomunikacyjne lub nadawcze
– TP Jednostki/podmioty powiązane
– TT_WNT WNT – transakcja trójstronna uproszczona
– TT_D WDT – transakcja trójstronna uproszczona
– MR_T Marża – świadczenie usług turystycznych
– MR_UZ Marża – towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki
– I_42 WDT procedura celna 42
– I_63 WDT procedura celna 63
– B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia
– B_SPV_DOSTAWA Sprzedaż objęta bonem jednego przeznaczenia
– B_MPV_PROWIZJA Pośrednictwo sprzedaży bonów
– MPP Obowiązek podzielonej płatności
– WEW Dokument wewnętrzny
Aktualny wykaz atrybutów dokumnetów zakupu:
– MK Faktura zakupu – metoda kasowa
– VAT_RR Faktura VAT RR
– IMP Podatek naliczony od importu
– MPP Obowiązek podzielonej płatności
– WEW Dokument wewnętrzny