1.10.2020

Kody GTU
Od 01.10.2020 obowiązuje nowa kwalifikacja wybranych towarów i usług dotyczaca dokumentów sprzedaży. Dane te można wprowadzać dla każdej pozycji dokumentu oddzielnie, a informacja ta widoczna jest na wydruku. Będzie również uwzględniana podczas składania deklaracji JPK_VAT.
Oto aktualny wykaz dostępnych kodów GTU:
– GTU_01 Napoje alkoholowe
– GTU_02 Paliwa
– GTU_03 Olej opałowy i olej smarowe
– GTU_04 Wyroby tytoniowe
– GTU_05 Odpady
– GTU_06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich
– GTU_07 Pojazdy oraz części samochodowe
– GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne
– GTU_09 Leki oraz wyroby medyczne
– GTU_10 Budynki, budowle i grunty
– GTU_11 Przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
– GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym
– GTU_13 Usługi transportowe i gospodarki magazynowej