7.07.2011

Nowy dokument – bilans otwarcia (BO):
Dokument pozwala na określenie stanu początkowego przychodów i rozchodów prowadzonej działalności. Dzięki temu, zaczynając współpracę z systemem biurowdomu.pl w trakcie roku, nie jest konieczne wprowadzanie wszystkich dotychczasowych dokumentów, a jedynie jedno podsumowanie pozwalające ustalić stan początkowy. Dokument 'Bilansu otwarcia’ tworzymy w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie regularnej ewidencji.