30.07.2018

Remanenty czyli spisy z natury.
Możliwość sporządzenia remanentu w dowolnym terminie oraz automatycznie uwzględnienie do w Ksiażce Przychodów i Rozchodów oraz podczas wyliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego.