1.10.2018

Deklaracja JPK_PKPIR:
Możliwość wygenerowania deklaracji JPK_PKPIR, czyli zestawienia księgi przychodów i rozchodów z podanego okresu. Deklaracje te powinny być generowane i wysyłane jedynie na żądanie, czyli pisemną porśbę wystosowaną przez Urząd Sakrbowy.