23.01.2014

Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2014 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
– emerytalna: 438,73 (98,38) zł
– renotwa: 179,81 (40,32) zł
– chorobowa: 55,07 (12,35) zł
– wypadkowa: 43,38 (9,73) zł
– zdrowotna: 270,40 (270,40) zł
– fundusz pracy: 55,07 (12,35) zł