17.01.2014

Zmiana naliczania VAT:
Od 2014 roku, obowiązek podatkowy VAT powstaje w chwili dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z nowymi przepisami system biuroWdomu.pl, dla transakcji od 2014 roku, przy rozlicznaiu podatku VAT, bierze pod uwagę datę sprzedaży lub zakupu zamiast daty wystawienia.
Zmiany te dotyczą Ewidencji Sprzedaży / Zakupu oraz deklaracji VAT.