22.12.2011

Deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R:
Zatrudnianie pracowników na umowę o dzieło wymusza konieczność corocznego składania deklaracji PIT-11 za każdego pracownika oraz deklaracji PIT-4R podsumowującej cały rok podatkowy. Nasz system generuje powyższe deklaracje automatycznie na podstawie wprowadzonych umów.