19.01.2019

Nowe składki ZUS
Od stycznie 2019 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
– emerytalna: 558,08 (131,76) zł
– renotwa: 228,72 (54,00) zł
– chorobowa: 70,05 (16,54) zł
– wypadkowa: 47,75 (11,27) zł
– zdrowotna: 342,32 (342,32) zł
– fundusz pracy: 70,05 (16,54) zł