10.02.2019

Procentowe rozliczanie kwoty netto kosztów pojazdu.
Od stycznia 2019 kwota netto kosztów pojazdu rozliczana jest zależnie od sposobu wykorzystywania pojazdu w firmie. Procent ten ustawia się w katalogu pojazdów. Kwota wyliczana jest zaś automatycznie, przy czym możliwa jest ręczna jej modyfikacja. W tym celu w niektórych dokumentach księgowych pojawiła się dodatkowa zakładka Rozliczanie.