09.06.2022

Od 01.07.2022 obowiązywać będzie nowa stawka podatku dochodowego dla osób rozliczających się według skali podatkowej, która zmniejszy się z 17% na 12%. Próg ten dotyczy dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł. Powyżej tej kwoty obowiązuje nadal stawka 32%.