7.05.2015

Rozszerzenie filtorwania na liście umów:
Na liście umów, filtry lat i miesięcy, mogą obejmować cały zakres dzięki dodaniu opcji „(wszsytkie)”. Pozwoli to na szybsze wyszukiwanie dokumentów tego typu.