5.05.2008

Nowy moduł Ewidencji Środków Trwałych oraz wyliczania amortyzacji wraz z jej automatycznym uwzględnianiem w KPiR.