31.01.2022

Wyliczanie składki ZUS ubezpieczenia zdrowotnego
Od 01.01.2022 wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedającym miesiąc, za który płacona jest składka. Oznacza to, że w styczniu składka wyliczana jest na podstawie dochodu z grudnia 2021, a więc jeszcze na starych zasadach w związku z czym jej wysokość ustalono globalnie na wartość 419,92 zł. Prawdziwe wyliczanie zacznie się więc od marca 2022, gdy to pod uwagę będzie brany dochód z stycznia 2022. Minimalna wartość skłądki wynosi jednak 270,90 zł.