18.01.2021

Nowe składki ZUS
Od stycznie 2021 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
– emerytalna: 615,93 (163,97) zł
– renotwa: 252,43 (67,20) zł
– chorobowa: 77,31 (20,58) zł
– wypadkowa: 52,70 (14,03) zł
– zdrowotna: 381,81 (381,81) zł
– fundusz pracy: 77,31 (20,58) zł