16.07.2021

Obsługa odliczeń za zakup kas rejestracyjnych
Na poziomie deklaracji VAT można określić kwotę odliczenia od podatku kwoty za zakup kasy rejestracyjnej lub kwoty zwiększającej zwrot, gdy podatek jest zerowy. Informacje te umieszczane są w deklaracji JPK w pozycjach P_49 i P_52.