16.01.2017

Nowe składki ZUS
Od stycznie 2017 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
– emerytalna: 499,28 (117,12) zł
– renotwa: 204,62 (48,00) zł
– chorobowa: 62,67 (14,70) zł
– wypadkowa: 46,04 (10,80) zł
– zdrowotna: 297,28 (297,28) zł
– fundusz pracy: 62,67 (14,70) zł