1.02.2018

Deklaracja UPL-1
Możliwość wygenerowania deklaracji UPL-1, która pozwoli nam na podpisywanie deklaracji JPK certyfikatem kwalifikowanym w Państwa imieniu. Więcej informacji w menu Deklaracje->Lista deklaracji JPK