1.01.2007

Od Nowego Roku nie składane są już deklaracje PIT5/5L, w związku z tym dostosowaliśmy wygląd zakładki z deklaracjami podatkowymi.